Miina Sillanpää 4.6.1866 – 3.4.1952

Miina Sillanpää oli aikansa suuri kansalaisvaikuttaja, jonka työn jälki näkyy vielä nykyisinkin monilla yhteiskunnan osa-alueilla.

Miina Sillapään julkinen ura alkoi piikojen oikeuksien ajajana, mikä herätti tuon aikaisessa yhteiskunnassa runsaasti ristiriitaisia tunteita, kun piiat tai yleensä naiset alkoivat kysellä oikeuksiensa perään. Myöhemmin hänestä tuli työläisnaisten kiistaton johtohahmo ja sillanrakentaja, joka teki yhteistyötä yli poliittisten rajojen ja nautti laajaa arvostusta. Miinan elämä on huikea tarina köyhän torpan tytöstä tehtaantyöläiseksi, piiaksi ja piikojen aseman parantajaksi, toimittajaksi, kansanedustajaksi, ministeriksi ja talousneuvokseksi. Miinan elämäntarinan rinnalla kulkee suomalaisen hyvinvointivaltion synty: kansalaisoikeudet, sosiaaliturva, oppivelvollisuus, tasa-arvo.

Miina Sillanpään aika kattaa myös kaikki Suomen historian ja politiikan dramaattiset vaiheet: autonomian ajan päättyminen, kansalaissodan aika, oikeistoradikalismin nousu 1930-luvulla, talvisota, jatkosota.

Poliittisen uransa ohella Miina Sillanpäällä oli myös lukuisia vapaaehtoisia toimia ja tehtäviä, koska hän tarttui moniin yhteiskunnallisiin epäkohtiin ja erityisesti yhteiskunnan vähäosaisten aseman parantamiseen. Hän toimi aktiivisesti palvelijattarien oikeuksien ja työolojen parantamiseksi, otti kantaa työssäkäyvien naisten asemaan ja perheoloihin, perusti ensikoteja yksinhuoltajaäideille ja heidän lapsilleen sekä kiinnitti huomiota vanhusten asemaan yhteiskunnassa.

Monilla aloilla Miinan aloittama toiminta jatkuu edelleen ja useat hyvinvointialan yhteisöt ja järjestöt kantavat edelleen Miina Sillanpään perintöä.

Mar 17, 2015 | Posted by | Comments Off on Miina Sillanpää 4.6.1866 – 3.4.1952
Premium Wordpress Themes by UFO Themes