Miina Sillanpää -tunnustus

Miina Sillanpää -tunnustus

Miina Sillanpää -tunnustus myönnetään yhteisölle tai henkilölle yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta Miina Sillanpään hengessä perhe-, tasa-arvo- ja sosiaalipolitiikan alueella, pitkäaikaisesta ja tuloksellisesta työskentelystä heikossa asemassa olevien ryhmien hyväksi, työskentelystä naisten aseman edistämiseksi tai työskentelystä perheiden, äitien, lasten ja vanhusten hyväksi tai hyvinvointityön tutkimuksen, koulutuksen sekä julkaisutyön alueella. Tunnustuksen myöntää Miina Sillanpään Seura.

Tunnustuksen kriteerit (pdf)

Jaetut Miina Sillanpää-tunnustukset:

Miina Sillanpää -tunnustuksen saa vuonna 2023 Yleisradion toimittaja Sean Ricks.
– Yhteiskunnallisten ilmiöiden jäsennys, ymmärrys ja monipuolinen käsittely ovat ratkaisevan tärkeitä voimannuttamaan kansalaiset ajattelemaan, vaikuttamaan ja puntaroimaan yhteiskunnan kehityssuuntia. Tässä tukena on vapaa tiedonvälitys, jonka syvällinen ymmärrys ja sanoituskyky ihmisen kohtaloista, kärsimyksestä ja ilosta luovat yhteiskunnallista todellisuutta sekä asioiden ja ihmisten yhteyttä. Tästä ammattitaidosta hienona esimerkkinä on toimittaja Sean Ricks, jonka ohjelmatuotanto on poikkeuksellisen ansiokasta, ajankohtaista ja ajattelua tukevaa.

Tutustu julkaistuun tiedotteeseen (pdf)

Vuoden 2021 Miina Sillanpää -tunnustus myönnetty professori, historioitsija Maria Lähteenmäelle Miina Sillanpään Seura on myöntänyt vuoden 2021 tunnustuspalkinnon yhteiskunnallisesta tutkimuksesta ja vaikuttamisesta historioitsija, professori Maria Lähteenmäelle. Maria Lähteenmäki on tutkinut uransa aikana laaja-alaisesti yhteiskunta- ja naishistoriaa sekä antanut äänen erilaisten ja eritaustaisten ihmisten historialle. Nykyisin Lähteenmäki toimii arktisten alueiden ja Suomen historian professorina Itä-Suomen yliopistossa ja Pohjoismaiden historian dosenttina Helsingin yliopistossa.

Lue tiedote tästä.

Vuoden 2019 Miina Sillanpää -tunnustus myönnetty kirjailija Kaari Utriolle

Tunnustus myönnetään yhteisölle tai henkilölle yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta Miina Sillanpään hengessä. Kaari Utrio on kirjailijaurallaan uudistanut historiallisen romaanin perinnettä nostamalla naisia päähenkilöiksi. Historiantutkijana ja tieteen popularisoijana hän on kirjoittanut monipuolisesti naisten ja lasten historiasta sekä romaaneissa että tietokirjoissa.

Lue tiedote tästä.

Vuoden 2017 Miina Sillanpää -tunnustus myönnettiin Professori Heikki Hiilamolle

Miina Sillanpään Seura myönsi vuoden 2017 tunnustuksen yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta Professori Heikki Hiilamolle merkittävänä hyvinvointipolitiikan, erityisesti perhepolitiikan sekä eriarvon ja köyhyyden tutkijana ja asiantuntijana. Hänen tapansa sanoittaa yhteiskunnan tilaa ja politiikkatoimenpiteiden vaikutuksia tarjoaa tärkeitä herätteitä niin päätöksentekoon kuin julkiseen keskusteluun. Heikki Hiilamo on laajalti eri tahojen arvostama yhteiskunnallinen toimija.

Tunnustus jaettiin Miina Sillanpään Seuran järjestämässä seminaarissa ”Järjestöt – yhteiskunnan kivijalka vai katoava voimavara?” torstaina 28.9.2017.

Heikki Hiilamon puhe 280917

Juhlavuoden 2016 tunnustus myönnettiin piispa Irja Askolalle

Miina Sillanpään Seura on myönsi juhlavuonna tunnustuspalkinnon 2016 yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta piispa Irja Askolalle. Tunnustus on myönnettiin työstä tasa-arvon, solidaarisuuden ja monikulttuurisuuden merkittävästä edistämisestä. Piispa Irja Askola on korostanut suvaitsevaisuuden ja lähimmäisenrakkauden tärkeyttä nykyisessä asenneilmastossa. Hän on ottanut rohkeasti kantaa vähäosaisten, tasa-arvoisen avioliittolain sekä turvapaikan hakijoiden inhimillisen kohtelun ja perheiden yhdistämisen puolesta.

Tunnustus luovuttiin syyskuun 14. päivänä tilaisuudessa, jossa julkaistiin professori Aura Korppi-Tommolan kirja “Miina Sillanpää. Edelläkävijä”.

Professori Kaisu Pitkälälle myönnettiin vuoden 2014 Miina Sillanpään –tunnustus

Miina Sillanpään Seura myönsi vuoden 2014 Miina Sillanpää-tunnustuksen yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta professori Kaisu Pitkälälle hänen merkittävästä ikääntyneiden hyvinvointiin, hoitoon ja kuntoutukseen liittyvästä tutkimus- ja kehittämistyöstään. Hänen yhteistyönsä vanhusalan järjestöjen kanssa muistisairaiden liikunnallisesta kuntoutuksesta ja liikunnan hyötyjä koskevassa tutkimushankkeessa on hienolla tavalla nopeuttanut tutkimuksen tulostan käyttöön ottamista muistisairauksien hoitotyössä.

Vuoden 2013 Miina Sillanpää -tunnustus annettiin Vantaan Nicehearts ry:lle

Seuran hallitus päätti antaa tunnustuksen tälle nuorelle, vuonna 2001 perustetulle yhdistykselle, jonka perustaja ja nykyinen toiminnanjohtaja on Johanna Sjöholm.

Miina Sillanpään tavoin Sjöholm on innostanut mukaan yhdistyksen ensimmäiset jäsenet, hallituksen ja joukon vapaaehtoisia. Vantaan Nicehearts ry tekee aktiivista ja ansiokasta työtä maahanmuuttajien kotoutumisen ja tasa-arvon edistämiseksi sekä yleisen suvaitsevaisuuden lisäämiseksi järjestämällä eri kulttuureista oleville tytöille ja naisille mahdollisuuksia omaehtoiseen ja yhteisölliseen toimintaan. Se tukee naisten työllistymistä ja yrittäjyyttä.

Ensimmäinen Miina Sillanpää -tunnustus on myönnetty vuonna 2012

Miina Sillanpään Seura on myöntänyt ensimmäisen Miina Sillanpää -tunnustuksen koordinaattori, työyhteisövalmentaja Anna Pylkkäselle. Pylkkänen sai tunnustuksen kehittämästään Proud Age -liikkestä ja siinä tekemästään työstä vanhuuden arvostamiseksi. Miina Sillanpää -tunnustuksen myöntämisperusteena oli vuonna 2012 erityinen ansioituminen vanhustyössä.

Proud Age -hankkeen luojana Anna Pylkkänen on tehnyt aktiivista ja tuloksellista työtä ikääntymisen arvostuksen lisäämiseksi Suomessa. Hän on ennakkoluulottomasti ja innovoivasti kehittänyt Proud Age -toimintaa. Hankkeella Pylkkänen on aikaansaanut yhteiskunnallista keskustelua ikääntymiseen liittyvistä positiivisista mahdollisuuksista. Tunnustus myönnettiin Miina Sillanpään perintö -seminaarisarjan vuoden 2012 seminaarissa, jonka teema oli ”Aina on oikea ikä”.

May 23, 2017 | Posted by | Comments Off on Miina Sillanpää -tunnustus
Premium Wordpress Themes by UFO Themes