Järjestöjen avoimet ovet -päivä 1.10.

Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen liputuspäivä 1.10.

Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen liputuspäivää vietetään jo neljännen kerran 1.10.2019 Sisäministeriön suosituksesta. Kansalaisvaikuttajana Miina Sillanpää näki yhdistystoiminnan, eri tahojen välisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön merkittävinä kanavina tärkeinä pitämiensä asioiden ajamiseen. Miina otti aktiivisesti kantaa ja pyrki vaikuttamaan epäkohtiin yhteistyössä yli puoluerajojen. Hän sopiikin erinomaisesti kansalaisvaikuttamisen keulakuvaksi!

Miina Sillanpään Seura teki vuonna 2018 aloitteen liputuspäivänä 1.10. järjestettävästä vuosittaisesta kaikkien järjestöjen ja yhdistysten ”Avointen ovien päivästä”. Päivä sai suurta kannatusta tapahtumien ja viestinnän muodossa.  Teemapäivä toteutuu myös vuonna 2019. Kansalaisvaikuttamisen juhlapäivä on oivallinen tilaisuus kaikille järjestöille tehdä omaa toimintaansa tunnetuksi ja edistää jäsenhankintaa. Toivoisimme, että kaikki yhdistykset, järjestöt ja organisaatiot sekä valtakunnallisella että paikallistasoilla juhlistaisivat 1.10. liputuspäivää liputtamalla mahdollisuuksien mukaan sekä järjestämällä omia tapahtumia ja viestimällä liputuksesta eteenpäin omissa verkostoissaan.

Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen 1.10. liputuspäivän vakiinnuttamista edesauttaa liputuksen ja tapahtumien mahdollisimman suuri toteutuminen ja näkyvyys. Nyt meillä kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa asiaan – nostetaan lippu salkoon meille aktiivisille kansalaisille ja vietetään yhdessä hieno tapahtumapäivä!

Kannustamme myös lähettämään tukiviestejä, liputuskuvia ja tapahtumakuvia sosiaalisessa mediassa 1.10. juhlapäivänä. Sosiaalisessa mediassa kannattaa käyttää tunnuksia #liputan #miinasillanpää, #järjestöt #järjestöjenpäivä sekä #kansalaisvaikuttaminen.

SOSTE vastaa tapahtumapäivän koordinoinnista ja yleisestä tiedottamisesta. Lue lisää SOSTE:n verkkosivuilta.

Lisätietoja liputuksesta ja yhteydenotot liputukseen liittyen: miinasillanpaan.seura@gmail.com

Apr 20, 2018 | Posted by | Comments Off on Järjestöjen avoimet ovet -päivä 1.10.
Premium Wordpress Themes by UFO Themes