Järjestöjen päivä 1.10.

Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen liputuspäivä 1.10.

Sisäministeriö ja Helsingin yliopiston almanakkatoimisto tiedottivat 19.3.2021, että suomalaiseen kalenteriin merkitään vuodesta 2023 alkaen vakiintuneena liputuspäivänä “Miina Sillanpään päivä, kansalaisvaikuttamisen päivä”. Järjestöjen päivä on myös vakiinnuttanut asemansa ja sitä vietetään vuosittain. Lue Miina Sillanpään Seuran tiedote.

Kansalaisvaikuttajana Miina Sillanpää näki yhdistystoiminnan, eri tahojen välisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön merkittävinä kanavina tärkeinä pitämiensä asioiden ajamiseen. Miina otti aktiivisesti kantaa ja pyrki vaikuttamaan epäkohtiin yhteistyössä yli puoluerajojen. Hän sopiikin erinomaisesti kansalaisvaikuttamisen keulakuvaksi!

Miina Sillanpään Seura teki vuonna 2018 aloitteen liputuspäivänä 1.10. järjestettävästä vuosittaisesta kaikkien järjestöjen ja yhdistysten ”Avointen ovien päivästä” eli Järjestöjen päivästä. Päivä on saanut suurta kannatusta tapahtumien ja viestinnän muodossa.  Kansalaisvaikuttamisen juhlapäivä onkin oivallinen tilaisuus kaikille järjestöille tehdä omaa toimintaansa tunnetuksi ja edistää jäsenhankintaa. Toivoisimme, että kaikki yhdistykset, järjestöt ja organisaatiot sekä valtakunnallisella että paikallistasoilla juhlistaisivat 1.10. liputuspäivää liputtamalla mahdollisuuksien mukaan sekä järjestämällä omia tapahtumia ja viestimällä liputuksesta eteenpäin omissa verkostoissaan.

Nostetaan lippu salkoon meille aktiivisille kansalaisille ja vietetään yhdessä hieno tapahtumapäivä! Kannustamme myös lähettämään tukiviestejä, liputuskuvia ja tapahtumakuvia sosiaalisessa mediassa 1.10. juhlapäivänä. Sosiaalisessa mediassa kannattaa käyttää tunnuksia #liputan #miinasillanpää sekä #järjestöjenpäivä.

Miina Sillanpään Seura tekee Järjestöjen päivän yhteistyötä SOSTE ry:n kanssa. Tutustu SOSTE:n vinkkeihin päivän juhlistamiseksi.

Lisätietoja liputuksesta ja yhteydenotot liputukseen liittyen: miinasillanpaan.seura@gmail.com

Apr 20, 2018 | Posted by | Comments Off on Järjestöjen päivä 1.10.
Premium Wordpress Themes by UFO Themes