Miina Sillanpään liputuspäivä

Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen liputuspäivä 1.10.2019

Sisäministeriö suosittelee liputusta jälleen 1.10.2019 jo neljäntenä vuonna peräkkäin Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen kunniaksi. Miina Sillanpään 150-vuotisjuhlavuoden ja Suomi 100 -juhlavuoden liputusten jälkeen sisäministeriö on antanut suosituksen liputuksesta myös vuosille 2018 ja 2019. Miina Sillanpään Seura jatkaa aktiivista työtä Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen liputuspäivän vakiinnuttamiseksi.

Miina Sillanpään Seura teki vuonna 2018 aloitteen liputuspäivänä 1.10. järjestettävästä vuosittaisesta kaikkien järjestöjen ja yhdistysten ”Avointen ovien päivästä”. Kansalaisvaikuttamisen juhlapäivä on oivallinen tilaisuus kaikille järjestöille tehdä omaa toimintaansa tunnetuksi ja edistää jäsenhankintaa. Toivoisimme, että kaikki yhdistykset, järjestöt ja organisaatiot sekä valtakunnallisella että paikallistasoilla juhlistaisivat 1.10. liputuspäivää liputtamalla mahdollisuuksien mukaan sekä järjestämällä omia tapahtumia ja viestimällä liputuksesta eteenpäin omissa verkostoissaan.

Kannustamme myös lähettämään tukiviestejä, liputuskuvia ja tapahtumakuvia sosiaalisessa mediassa 1.10. juhlapäivänä. Sosiaalisessa mediassa kannattaa käyttää tunnuksia #liputan #miinasillanpää, #järjestöt #järjestöjenpäivä sekä #kansalaisvaikuttaminen.

Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen liputuspäivää haetaan pysyväksi

Lokakuun ensimmäisenä päivänä vuonna 2016 liputettiin ensi kerran Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen kunniaksi. Liputuspäivä liittyi Miina Sillanpää 150-juhlavuoteen ja myönnettiin tuolloin kertaluonteisena.

Miina Sillanpään ansiot yhteiskunnallisena vaikuttajana, sosiaalipoliitikkona ja naisasianaisena ovat elähdyttäneet lukuisia yhteisöjä, järjestöjä ja yksittäisiä ihmisiä. Yhtä tärkeä yleisen ja pysyvän liputuksen aihe on kansalaisvaikuttaminen. Kansalaisyhteiskunta ja kansalaisvaikuttaminen ovat tärkeitä yhteiskuntien kehitykselle. Ne varmistavat sen, että ihmisten keskinäinen sekä ihmisten ja päättäjien vuoropuhelut ovat jatkuvia.  Kansalaisyhteiskunta varmistaa osallisuutta ja luo yhteiskuntaan kiinteyttä. Kansalaistoimintaan liittyvä vastavuoroisuus pitää nykyisinkin yhteiskunnan eriarvoistuessa yllä ihmisten välistä luottamusta.

Lue laajempi katsaus liputuspäivän taustoista ja uudesta hakemuksesta tästä.

Miina Sillanpään liputuspäivän tukijat 2017

Tule mukaan esittämään liputuspäivää Miina Sillanpäälle ja kansalaisvaikuttamiselle täyttämällä ja palauttamalla oheinen kannatuslomake.

Liputuspäivan kannatuslomake (pdf)

Tiedoksi uusi liputuspäivähakemus sisäministeriölle 2017 (pdf)

Ensimmäinen liputuspäivä 1.10.2016

Miina Sillanpää 150 vuotta -juhlavuoden ja kansalaisvaikuttamisen kunniaksi liputettiin 1. lokakuuta 2016. Sisäministeriö antoi asiassa valtion virastoja ja laitoksia koskevan määräyksen ja suositti vastaavaa yleistä liputusta. Lue sisäministeriön tiedote asiasta. Miina Sillanpään Seura oli yhtenä aloitteentekijänä liputuspäivän saamiseksi ja on saanut tukea esitykselle useilta tahoilta.

Liputuspäivahakemus 2011 (pdf)

Liputuspäivähankkeen muut tukijat 2011 (pdf)

Miina Sillanpään elämäntyö (pdf)

May 23, 2017 | Posted by | Comments Off on Miina Sillanpään liputuspäivä
Premium Wordpress Themes by UFO Themes