Miina Sillanpään liputuspäivä

Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen 1.10. liputuspäivä vakinaistetaan

Sisäministeriö ja Helsingin yliopiston almanakkatoimisto ovat tiedottivat 19.3.2021, että suomalaiseen kalenteriin merkitään vuodesta 2023 alkaen vakiintuneena liputuspäivänä “Miina Sillanpään päivä, kansalaisvaikuttamisen päivä” 1.10. Samana päivänä vietetään myös Järjestöjen päivää. Lue Miina Sillanpään Seuran tiedote.

Järjestöjen päivä

Miina Sillanpään Seura teki vuonna 2018 aloitteen liputuspäivänä 1.10. järjestettävästä vuosittaisesta kaikkien järjestöjen ja yhdistysten ”Avointen ovien päivästä”. Järjestöjen päivä on saavuttanut suuren suosion ja seura tekee yhteistyötä SOSTE ry:n kanssa Järjestöjen päivän merkityksen esille tuomiseksi. Lue SOSTE:n vinkit päivän viettämiseen. Kansalaisvaikuttamisen juhlapäivä onkin oivallinen tilaisuus kaikille järjestöille tehdä omaa toimintaansa tunnetuksi ja edistää jäsenhankintaa. Toivoisimme, että kaikki yhdistykset, järjestöt ja organisaatiot sekä valtakunnallisella että paikallistasoilla juhlistaisivat 1.10. liputuspäivää liputtamalla mahdollisuuksien mukaan sekä järjestämällä omia tapahtumia ja viestimällä liputuksesta eteenpäin omissa verkostoissaan.

Kannustamme myös lähettämään tukiviestejä, liputuskuvia ja tapahtumakuvia sosiaalisessa mediassa 1.10. juhlapäivänä. Sosiaalisessa mediassa kannattaa käyttää tunnuksia #liputan #miinasillanpää, #järjestöt #järjestöjenpäivä sekä #kansalaisvaikuttaminen.

Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen liputuspäivän taustaa

Lokakuun ensimmäisenä päivänä vuonna 2016 liputettiin ensimmäisen kerran Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen kunniaksi. Liputuspäivä liittyi Miina Sillanpää 150-juhlavuoteen ja myönnettiin tuolloin kertaluonteisena.

Miina Sillanpään ansiot yhteiskunnallisena vaikuttajana, sosiaalipoliitikkona ja naisasianaisena ovat elähdyttäneet lukuisia yhteisöjä, järjestöjä ja yksittäisiä ihmisiä. Yhtä tärkeä yleisen ja pysyvän liputuksen aihe on kansalaisvaikuttaminen. Kansalaisyhteiskunta ja kansalaisvaikuttaminen ovat tärkeitä yhteiskuntien kehitykselle. Ne varmistavat sen, että ihmisten keskinäinen sekä ihmisten ja päättäjien vuoropuhelut ovat jatkuvia.  Kansalaisyhteiskunta varmistaa osallisuutta ja luo yhteiskuntaan kiinteyttä. Kansalaistoimintaan liittyvä vastavuoroisuus pitää nykyisinkin yhteiskunnan eriarvoistuessa yllä ihmisten välistä luottamusta.

Lue laajempi katsaus liputuspäivän taustoihin tästä. Juhlavuoden liputushakemuksen allekirjoittajatahojen lisäksi mukana tukemassa liputuksen vakiinnuttamista oli yli 40 eri aloja, järjestöjä ja yrityksiä edustavaa tahoa sekä merkittäviä vaikuttajia. Miina Sillanpään Seura on aktiivisesti tehnyt yhteistyötä myös SOSTE ry:n kanssa liputuspäivänä vietettävän Järjestöjen päivän ja kansalaisvaikuttamisen merkityksen esille tuomiseksi.

Miina Sillanpään liputuspäivän tukijat 2017

Tiedoksi uusi liputuspäivähakemus sisäministeriölle 2017 (pdf)

Ensimmäinen liputuspäivä 1.10.2016

Miina Sillanpään 150 vuotisjuhlavuoden ja kansalaisvaikuttamisen kunniaksi liputettiin 1. lokakuuta 2016. Sisäministeriö antoi asiassa valtion virastoja ja laitoksia koskevan määräyksen ja suositti vastaavaa yleistä liputusta. Miina Sillanpään Seura oli yhtenä aloitteentekijänä liputuspäivän saamiseksi ja on saanut tukea esitykselle useilta tahoilta vuodesta 2011 lähtien.

Liputuspäivahakemus 2011 (pdf)

Liputuspäivähankkeen muut tukijat 2011 (pdf)

Miina Sillanpään elämäntyö (pdf)

May 23, 2017 | Posted by | Comments Off on Miina Sillanpään liputuspäivä
Premium Wordpress Themes by UFO Themes